#Mali kutak mentalnog zdravlja (3) – Individualizam

Mali kutak mentalnog zdravlja podcast vođen liječnicom specijalizanticom psihijatrije dr.Helenom Mamić. U ovom podcastu govorimo o individualizmu, temi koja se nadovezuje za prethodne teme o svrsishodnom življenju i straha od promjena. Pogledajte kratki video te iskusite naputke koji bi mnogima mogli biti od pomoći. Zdravi bili!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close